sms >  islamic

Hamari khush Qismati ye hai ki ham ALLAH ko ek mante hain,
aur bad Qismati ye hai ki hum ALLAH ki ek bhi nahi mante. Javed-8009085334

Copy Text