sms >  islamic

Muhammad(sallallahu-alehy-wasallam) ne farmaya ki raaste se kisi takleef dah cheez ko hatana b ek sadqa hai...
(sahih-bhukhari,kitab-ul-mazloom)

Copy Text