sms >  exam

Life of the college student,
wallet hai paise nahi,
lecturer hai attendence nahi,
cell hai balance nahi,
frnds hai girl friend nahi,
exam hai tension nahi,
padhna hai mood nahi.

Copy Text