sms >  buddha jayanti

Dheyaan mein hai vastawik sukh
Geyaan mein hai aseem shanti
Sada rahe prabhu ka dheyaan
Yehi kehti hai Buddh ki paati
Happy Buddha Purnima!

Copy Text