nepali sms >  sad


केही पनि बाँकी रहेन तिमी जादा खेरि
तिमरो यादमा मेरो दिल तडपी रहेको छ
कोही त समझाइ देउ मेरो यो निराश मुटुलाई
गइसकेको तिमी अब आदैनौ फर्केर फेरि Copy Text