nepali sms >  merry christmasभागवान सँग क मागु तिम्रो लागि
सदै खुशी बाटो बनुन तिम्रो लागि
हान्सो तिम्रो अनुहार मा रहोस यसरि
खुश्बू ले फुल को साथ छोड्दैन जसरि
Copy Text