nepali sms >  love you

पाउनु भन्दा गुमाउनुमा खुसी नै अलग्गै हुने गर्छ
बन्द गरेर आखा रुनुमा खुसी नै अलग्गै हुने गर्छ
आँशु बनिहाल्छ शबद, शब्द बनिहाल्छ गजल
त्यो गजलमा तिमरो नाम राख्नुको खुसी नै अलग्गै हुने गर्छ Copy Text