nepali sms >  love you

प्रेम गरनेवाला आखाको भाका बुझि हाल्छ
सपनीमा भेटदा नि भेटेको ठानी हाल्छ
रुदा गगन आफनो प्रियसीको लागि
मानिसहरुले वर्षा भयो भनि हाल्छ Copy Text