nepali sms >  good morningठुलो आशाले बनाएको छ
यसलाई रोशनी सजाएको छ
धेरै टाडाबाट मगाएको छ
अलिकती बाहिर आएर त हेर
तिमीलाई गुड मोर्निङ भन्न सुर्य पठाएको छ
Copy Text