nepali sms >  good morningरातले च्यादर हटाइ सकेको छ
सुर्यले किरन छर्न थाली सकेको छ
लौ उठ र thanks भन आफ्नो भागवानलाई
जसले हामीलाई यो प्यारो बिहानी दिएको छ
गुड मोर्निङ
Copy Text