nepali sms >  good morningताज हावामा फूलहरुको सुगन्ध होस्
पहिलो किराणाम चराहरुको गीत होस्
जब पनि खोल्छौ तिमी आफ्नो आखा
ती आखामा बस खुशिहरु को झलक होस्
गुड मोर्निङ
Copy Text