nepali sms >  good morning

सुर्य को पहिलो किरण
दिन को पहिलो प्रहर्
चराहरुको पहिलो चिरबिर
हावाको शीतल सुवाश
बिहानि को ताज महसुस । । ।
आहा
गुड मोर्निङ
Copy Text