nepali sms >  good afternoonराम्रो मित्रता जिबन लाई शान्श दियी रहेको हुन्छ
जुन तिमीले कहिल्यै देख्दैनौ
तर तिमीले सधै अनुभव गरी रहेको हुन्छऔ
Copy Text