nepali sms >  flirt love


तिमी म देखि टाढा जान्छौ कसरी
तिमी मेरो मायालाइ भुल्छौ कसरी
म त तिमरो साँसमा बसेको छु
आफनो साँसलाई तिमीले अब रोक्छौ कसरी
Copy Text