nepali sms >  flirt love


र्स्वर्गमा बसने अप्सरा हुन उनी
मेरो प्राण मेरो जिन्दगी हुन उनी
गुरुहरुले ममा भनेको जस्तो
ती स्वप्न सुन्दरीको कहानी हुन उनी
Copy Text