nepali sms >  flirt love


जब म फेछु साँस तपाइृका यदा आउछ
मेरो हरेक साँसमा तपाइको खुस्बु बसाउछ
खोइ कसरी भन्नु कि तपाइ विना म जिवित छु
किनकी हर साँस फेरनु भन्दा पहिले तपाईको खुस्बु आउछ

Copy Text