nepali sms >  fathers dayHey! vagwaan mero yo jamaanat tapai ko yo adaalat ma rakhnuhola
ma yo sansarma rahe pani narahe pani
mero pyaro bua lai sadhai sadhai sahisalamat rakhnuhola
Happy father's day 2014!!!
Bua ko mukh herne din 2071 ko shubakamana!!!
हे भगवान मेरो यो जमानत तपाईं को यो अदालत म राख्नुहोला
मा यो संसारमा रहे पनि नरहे पनि
मेरो प्यारो बुअ लाई सधै सधै सहिसलामात राख्नुहोला
बाबुको मुख हेर्ने दिन २०७१ को शुभकामना
Copy Text