nepali sms >  fathers dayMan ko kuraa thaha pai halnchhan jasle
Aankha le nai mero kura bhujhi halchhan jasle
dukhadard hos chahe hos hasokhushi,
Aanshun lai chinihalchhan jasle,
To manchhe jasle athaha mayaprem garchhan
Babu nai ta hun jo santaan ko lagi jiuchhan
Happy father's day 2014!!!
Bua ko mukh herne din 2071 ko shubakamana!!!
मन को कुरा थाहा पाई हाल्छन जसले
आँखाले नै मेरो कुरा बसझी हल्छन जसले
दुखदर्द होस चाहे होस हासोखुशि,
आँशुलाई चिनिहाल्छन जसले,
त्यो मान्छे जसले अथाह मायाप्रेम गर्छन्
बाबु नै त हुन जो सन्तान को लागि जिउछन्
बाबुको मुख हेर्ने दिन २०७१ को शुभकामना
Copy Text