hindi >  whatsapp latest status

"ચાલને થોડી જીંદગી જીવી લઈએ,
ગમતી આપણી ક્ષણો જીવી લઈએ,

આકાશમાં આપણે પણ ઉડી લઈએ,
ત્યાંથી મનગમતા રંગો વીણી લઈએ,

Copy Text