hindi >  whatsapp latest status

एकदा फुललेले फुल पुन्हा फुलत नाही,
एकदा मिळालेला जन्म पुन्हा मिळत नाही,
हजारो माणसे मिळतील आयुष्यात,
पण आपल्या हजारो चुकांना क्षमा करणारे,
आई-वडील मात्र पुन्हा मिळणार नाहीत...

Copy Text