bangla sms >  valobashar

Ami prjapoti hole 2mar kache ure jetam. Golap hole 2mar khopay nir rchona kortm. R mahidi patar rong hole 2mr hat dhore rakhtam.
by -

Copy Text