bangla sms >  valobashar

Dukkho ache mone mone,Bolboami kar shone,Shonar moto manusnai,Tai nijer kosto nijei pai,Jedin pabotar dekha,Bolbo amar sob kotha.
by -

Copy Text