bangla sms >  miss you

Eksho Koti Prozapoti Jabe Tumar Bari, Aral Theke Beriye Esho R Diyo Na Ari. Ek Polok Cheye Dekhu Prozapoti Gulo Ke, Shobar Danai Likhe Dicchi Miss Korchi Tumake. Just Tumake.
by -

Copy Text