bangla sms >  kemon acho

Pip pip Hello,Kemon acho bolo? Tik tik ghori ,kotha nai sorry. Tip tip bristi ,Udas tai dristi. Ding dong ghonta valo nai monTa.
by -

Copy Text