bangla sms >  advice

"P"Surjer jol-mole alo deke vule jew na rate oi chad k... "Bristi dekhe vule jew na sokaler shisir bindu k... "R onek frineder valobasa peya vule jeo na amake..
by -

Copy Text