bangla sms >  18 plus bad

Rastar dhare shami and istiry dujone mile ak sathe kherer pala ditese,akjun loc rasta diye jaitase ar oderke boltase ke bore ato din dhore korteso akhono peti hoiny
by -

Copy Text